Niederändischkurse und Niederländischunterricht | online als Fernkurs via Skype | Nederlands voor iedereen - Niederländisch für alle

Hausaufgaben/Huiswerk

( Letzte Änderung am Mittwoch, 8. Dezember 2021.)

Fortgeschrittenenkurs montags 18.30 bis 20.00 Uhr


Dit hebben we op 6 december in de les gedaan
- over het huiswerk op blz. 139 gesproken (opdr. 1)
- het A4’tje met maar één tekst gelezen
- over musicals gesproken


Huiswerk voor maandag 13 december

1. Website
Studiemateriaal >> Extra opdrachten >> H4 >> Werkwoorden >> alle opdrachten
Studiemateriaal >> Extra opdrachten >> H4 >> Grammatica >> opdr. 4, 5, 6 (denk om de punt aan het einde van elke zin;de modale werkwoorden, bv. ‘willen’, ‘moeten’, ‘kunnen’, staan er al)

2. Check alsjeblieft even je e-mail

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Huiswerk voor maandag 6 december

1. Website
Studiemateriaal >> Extra beeld >> H4 >> Schooluniform (klik op de video en dan op het pijltje rechts om bij de video over het uniform te komen); beantwoord de vragen onder de link naar de video en onder de link naar de tekst en controleer je antwoorden door op de link onder de vragen te klikken.

2. Boek
- blz. 131: opdr. 16 (let ook op de tijdvorm)
- blz. 137: reflectie
- blz. 139: opdr. 1 (Doe dat alsjeblieft in ieder geval. Website: Studiemateriaal >> Beeld >> H5 - Opdr. 1 >> kijk de video tot 8:53 min. en beantwoord de vragen in het boek; de tekst vind je onder de video)
Er is geen sleutel, daarom gaan we jullie antwoorden in de les bespreken.

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Dit hebben we op 22 november in de les gedaan
- over de lange tekst gesproken die jullie voor de les hadden uitgelezen (zie mijn e-mail van 14 november)
- van het A4’tje met de zes korte teksten (zie mijn e-mail van 21 november) hebben we alle teksten gelezen, behalve de vierde


Huiswerk voor maandag 29 november

1. A4’tje
Lees de tekst (zie mijn e-mail van 23 november; doe dit alsjeblieft in ieder geval).

2. Boek
- blz. 124-125: opdr. 11
Het gaat weer om scheidbare werkwoorden zoals ‘opbellen’, ‘uitlezen’, ‘afhalen’; schrijf alsjeblieft de infinitieven op, dus het werkwoord zoals het in het woordenboek staat, en bedenk nog één instructie meer met een scheidbaar werkwoord (dit hebben we afgelopen keer niet besproken, maar dat gaan we dus aanstaande maandag wel doen)

- blz. 133: opdr. 20 (website: Studiemateriaal >> Beeld >> H4 - Opdr. 20; voor opdr. 20 b heb je het uitgeschreven tekstfragment onder de video nodig)

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.


Dit hebben we op 15 november in de les gedaan

Boek
- blz. 132, opdr. 18 b

Zie mijn e-mail van 14 november
- van het A4’tje met de twee korte tekstjes hebben we allebei de tekstjes gelezen
- de lange tekst hebben we tot en met de alinea’s onder het vierde tussenkopje gelezen, dus bijna alles van de eerste pagina


Huiswerk voor maandag 22 november

1. A4’tje
Lees de lange tekst uit (zie mijn e-mail van 14 november)

2. Boek
- blz. 124-125: opdr. 11
Het gaat om scheidbare werkwoorden zoals ‘opbellen’, ‘uitlezen’, ‘afhalen’; schrijf alsjeblieft de infinitieven op, dus het werkwoord zoals het in het woordenboek staat, en bedenk nog één instructie meer met een scheidbaar werkwoord

- blz. 132: opdr. 19 (jullie mogen de tekst bij mij inleveren)

Succes!


Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.
Dit hebben we op 8 november in de les gedaan

Boek
-blz. 122: opdr. 9

Zie mijn e-mail van 7 november
- alle teksten gelezen en erover gesproken


Huiswerk voor maandag 15 november

1. Boek
- blz. 132, opdr. 18 a: bereid het mondeling voor zodat jullie er in de les over kunnen discussiëren en sta ook open voor compromissen (doe dat alsjeblieft in ieder geval)
- blz. 132: opdr. 19 (jullie kunnen de tekst tot 22 november via e-mail bij mij inleveren)

2. Website (doe dat alsjeblieft in ieder geval)

2.1. Studiemateriaal >> Extra beeld >> H4 >> Lesmethodes
Bekijk de video en maak ook de opdracht onder de video. Onder de link naar de video vinden jullie de uitgeschreven tekst en onder de opdracht vinden jullie de antwoorden. Controleer jullie antwoorden.

2.2. Studiemateriaal >> Liedjes >> H4 >> ‘Ik neem…’
Klik op de link naar het liedje met de videoclip. Daaronder vind je ook nog de link naar de tekst. Beantwoord de vragen over het lied en controleer je antwoorden m.b.v. de link onderaan.

Succes!Hieronder vind je nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Dit hebben we op 25 oktober in de les gedaan
- over de herfstvakantie gesproken
- over de onderwerpen school en schooluniform gesproken
- blz. 119-120: opdr. 6 (het achtste en negende punt)


Huiswerk voor maandag 8 november (geen les op 1 november i.v.m. de feestdag)

Boek
- blz. 120: opdr. 7
- blz. 121: lees de grammatica-uitleg en beantwoord de vragen onder de uitleg
- blz. 122: opdr. 8
- blz. 123-124: lees alsjeblieft de tekst (doe dit in ieder geval)
- blz. 130, opdr. 15: bereid de reacties mondeling voor
- blz. 270: sleutel bij opdr. 8

Succes!


Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Dit hebben we op 4 oktober in de les gedaan
- over de Duitse parlementsverkiezingen in de Nederlandse media gesproken
- blz. 119-120 in het boek: verdergegaan met opdr. 6


Huiswerk voor maandag 25 oktober (geen les op 11 en 18 oktober i.v.m. de herfstvakantie)

1. Check alsjeblieft even je e-mail (doe de opdracht uit de e-mail alsjeblieft in ieder geval)

2. Boek (doe dat alsjeblieft in ieder geval)
- blz. 125: bekijk de woorden in het oranje die in het kader boven de tekst staan
- blz. 125 en 126: lees de tekst
- blz. 127-129: leer de woorden
- blz. 129: opdr. 13

3. Website
Studiemateriaal >> Extra opdrachten >> H3 >> Grammatica >> opdr. 6

Let op! Je kunt niet altijd ‘om te’ of ‘te’ gebruiken, soms moet je de gewone infinitief gebruiken.

Succes!Dit hebben we op 27 september in de les gedaan

Zie mijn e-mails van 26 september
- over Prinsjesdag gesproken en de tekst erover gelezen
- van het A4’tje met de korte tekstjes hebben we de laatste drie teksten gelezen


Huiswerk voor maandag 4 oktober

1. Website
Studiemateriaal >> Extra opdrachten>> H3 >> Grammatica>> opdr. 4 en 5
Let op! Je kunt niet altijd ‘om te’ of ‘te’ gebruiken, soms moet je de gewone infinitief gebruiken.

2. Duitse verkiezingen (doe dat alsjeblieft in ieder geval)
Wat zeggen en schrijven Nederlandse media over de Duitse verkiezingsuitslag (zie ook mijn eerste e-mail van 26 september)?

Succes!Aufbaukurs dienstags von 19.00 bis 20.30 Uhr


Dit hebben we op 30 november in de les gedaan
- het perfectum
- de regel van 't sexy fokschaap (zie hand-out in mijn e-mail van 29 november)
- van het A4'tje met de vier korte teksten hebben we de eerste twee tekstjes gelezen


Huiswerk voor dinsdag 7 december

Stuur een sinterklaascadeau en een gedichtje naar de medecursiste van wie je een paar weken terug de naam en het adres hebt ontvangen.


Huiswerk voor dinsdag 14 december

1. A4'tjes
- lees de hand-out over 't sexy fokschaap nog een keer (zie mijn e-mail van 29 november)
- maak de oefening af waaraan we in de les zijn begonnen (zie mijn e-mail van 29 november of klik op de link hieronder)
oefeningvoortsexyfokschaapvttmetsleutel.pdf [14 KB]
De sleutel vinen jullie op de tweede pagina.

2. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 60: opdr. 1
- blz. 61: opdr. 2, 3 (cd bij jullie cursusboek: track 15)
- blz. 229: 'de studie' (in de linkerkolom) tot aan het einde van de pagina (het laatste woord is 'de kamer')

3. In het werkboek
- blz. 34: opdr. 1

4. Sleutel
- blz. 10: controleer je antwoorden bij de opdrachten uit het cursusboek
- blz. 27: controleer je antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek

Succes!


Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Dit hebben we op 23 november in de les gedaan

In het dikke boek:
- blz. 54, nr. 8: de e-mail samen gelezen en erover gesproken en over de opbouw van een informele brief of e-mail gesproken
- blz. 56: de opdracht onder de foto gemaakt
- blz. 57: opdr. 3 en 4

Zie mijn e-mail van 22 november:
- van het A4’tje met de zes korte teksten hebben we over de eerste vier teksten gesproken


Huiswerk voor dinsdag 30 november:

1. In het dikke cursusboek
- blz. 14, nr. 8: herhaal de vormen van ‘zijn’
- blz. 34, nr. 6: herhaal de vormen van ‘hebben’
- blz. 57: opdr. 1 (cd bij jullie cursusboek: track 14)
- blz. 58, nr. 6: lees de tekst en onderstreep de vormen van ‘hebben’ of ‘zijn’ en het voltooid deelwoord
(participium perfectum, zie de voorbeelden hieronder)

Voorbeelden (de vormen van ‘hebben’ of ‘zijn’ en het participium perfectum zijn vetgedrukt)
Ik heb vanmorgen gewerkt.
Hij heeft een boek gelezen.
Ze is vroeg opgestaan.
We zijn naar de bioscoop gegaan.

- blz. 228: leer alleen de woorden van hoofdstuk 5
- blz. 229: ‘nooit’ (dat is het eerste woord op deze pagina) t/m ‘tv-kijken’

2. Check alsjeblieft even jullie e-mail.

3. Sleutel (het dunste boekje)
- blz. 10: controleer jullie antwoorden bij de opdrachten uit het cursusboek
Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.


Dit hebben we op 16 november in de les gedaan

In het dikke boek:
- blz. 46, opdr. 5 (zie sleutel op blz. 9 helemaal onderaan)
- blz. 49: de tekst gelezen
- blz. 53: het spelletje met werkwoorden gedaan

Zie mijn e-mail van 15 november:
- discussie over republiek versus monarchie
- van het dubbelzijdige A4’tje (zwei Seiten in einer Datei) met de acht korte teksten hebben we de tweede, derde en vijfde tekst gelezen (de vijfde tekst gaat over sigaretten)


Huiswerk voor dinsdag 23 november:

1. In het dikke cursusboek
- blz. 48: lees de samenvatting ‘E. Alles op een rijtje’ en noteer vragen als er iets onduidelijk is
- blz. 50: opdr. 1, 2
- blz. 51: opdr. 4
- blz. 227: leer alle woorden van Tussenstop 1 op deze pagina (dus van ‘de tussenstop’ t/m ‘wensen’)

2. In het werkboek (het dunnere boek)
- blz. 26: opdr. 8
- blz. 27: opdr. 13
- blz. 28: opdr. 15 (Let op! De ‘ij’ telt als één letter!)

3. Sleutel (het dunste boekje)
- blz. 9: controleer jullie antwoorden bij de opdrachten uit het cursusboek
- blz. 25-26: controleer jullie antwoorden bij de opdrachtenuit het werkboek

Succes!


Hieronder vinden jullie het huiswerk van de afgelopen weken.


Dit hebben we op 9 november in de les gedaan

In het dikke boek:
- blz. 43: opdr. 3 (lees ook wat er naast de i en de g staat en lees wat er op blz. 200 in het dikke boek onderaan de pagina onder ‘Demonstrativpronomen’ staat)
- blz. 47: opdr. 2

Algemeen:
- adjectieven met de uitgang ‘-en’ zijn onveranderlijk, ze krijgen dus geen ‘-e’, bv.: een glazen tafel, een houten tafel, gebakken aardappels, geschreven brieven

Zie mijn e-mail van 8 november:
- oefening over deze, die, dit en dat (sleutel op de tweede pagina)
- discussie over de Pieten die Sinterklaas begeleiden


Huiswerk voor dinsdag 16 november:

1. A4’tjes
Maak deze oefeningen over adjectieven (klik op de link).
oefening-adjectieven-kleding-kleuren_.pdf [24 KB]

Maak de invuloefening over deze, die, dit en dat (klik op de link).
dezedieditdat.pdf [17 KB]
De sleutel vinden jullie bij allebei de bestanden (Dateien) op de tweede pagina.

2. In het werkboek (het dunnere boek)
- blz. 25: opdr. 5, 6
- blz. 26: opdr. 7, 10
- blz. 27: opdr. 12 (cd bij jullie werkboek: track 17)
- blz. 28: opdr. 16 (onderaan de pagina = unten auf der Seite)
- blz. 29: alle opdrachten (qua uitspraak is er geen verschil tussen ‘ei’ en ‘ij’, behalve (außer) in woorden met de uitgang -lijk, bijvoorbeeld: hartelijk, vriendelijk, makkelijk enz., maar deze woorden spelen geen rol in deze oefening)

3. In het dikke cursusboek
- blz. 226 ‘stellen’ (in de rechterkolom) tot aan het einde van hoofdstuk 4 op blz. 227 (het laatste woord is ‘recht’; leer nog niet de woorden van Tussenstop)

4. Sleutel (het dunste boekje)
- blz. 25-26: controleer jullie antwoorden bij de opdrachtenuit het werkboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van vorige keer.

Dit hebben we op 2 november in de les gedaan

In het cursusboek (het dikke boek):
- blz. 44: opdr. 4
Deze oefening gaat over ‘er’ met een telwoord (Zahlwort).
Voorbeelden:
‘Heb je kinderen?’ ‘Ja, ik heb er twee. Ik heb twee zonen.’
‘Heb je boeken?’ ‘Ja, ik heb er veel.’
‘Heb je een huisdier? Nee, ik heb er geen.’
Het woordje ‘er’ staat voor het telwoord (een telwoord is een getal of een woord als ‘veel’, ‘weinig’, ‘geen’) en vervangt (ersetzt) hier het substantief uit de vraag.

Zie het lesmateriaal uit mijn e-mail van 1 november:
- de eerste helft van de invuloefening (Lückentext) met de 20 zinnen over adjectieven gedaan
- uitdrukkingen herhaald die je in een discussie kunt gebruiken
- over de zomer- en wintertijd gediscussieerd
- tekst over de scholier (Schüler) gelezen en erover gediscussieerd (de andere invuloefening)
- van het A4’tje met de vier korte teksten hebben we de tweede, derde en vierde tekst gelezen
- van het A4’tje met de vijf korte teksten hebben we de eerste tekst over de twee mannen gelezen


Huiswerk voor dinsdag 9 november:

1. A4’tje
Maak de invuloefening met de 20 zinnen over adjectieven af. (Macht die Übung mit den 20 Sätzen zu den Adjektiven bitte fertig, siehe meine E-Mail vom 01.11.) De sleutel vinden jullie op de tweede pagina.

2. In het werkboek
- blz. 24: opdr. 1, 2
- blz. 25: opdr. 3, 4
- blz. 26: opdr. 9

3. Sleutel (het dunste boekje)
- blz. 25: controleer jullie antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek

Succes!Fortgeschrittene mittwochs von 19.00 bis 20.30 Uhr


Dit hebben we op 1 december in de les gedaan:

Zie mijn e-mail van 30 november:
- de eerste twee oefeningen gemaakt over het betrekkelijk voornaamwoord (het relatief pronomen); de regels van het betrekkelijk voornaamwoord en voorbeelden ervan staan hieronder
- geoefend om boodschappen te doen (o.a. groenteboer, kaasboer, bakker)
- van het A4’tje met de drie teksten hebben we de bovenste (oberste) tekst gelezen
- van het A4’tje met de zes korte tekstjes hebben we het tweede en derde tekstje gelezen

In het dikke cursusboek:
- blz. 115: opdr. 2, alleen links boven dat over ‘die’ en ‘dat’ gelezen (van ‘De groenteboer die’ t/m ‘Het broodje haring dat’)

De regel luidt dus: bij de-woorden in het enkelvoud en bij alle woorden in het meervoud is ‘die’ het betrekkelijk voornaamwoord (Relativpronomen); bij het-woorden in het enkelvoud is ‘dat’ het betrekkelijk voornaamwoord.

Voorbeelden
De man die
daar staat, is mijn broer.
Het kind dat daar loopt, is mijn nichtje.
De vrouwen die daar staan, zijn aardig.
De huizen die daar staan, zijn blauw.


Huiswerk voor woensdag 8 december:

1. A4’tje over het betrekkelijk voornaamwoord (zie mijn e-mail van 30 november)
Maak de oefening waar ‘Huiswerk’ boven staat. De sleutel vinden jullie op de tweede pagina.

2. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 114: opdr. 4, 5 (cd bij jullie cursusboek: track 26)
- blz. 115: opdr. 1
- blz. 115, nr. 2: lees alles wat er in het Nederlands en in het Duits staat (Duits: naast de 'g')
- blz. 115: opdr. 3
- blz. 214-215: leer alle vormen en de Duitse vertaling van ‘dragen’ t/m ‘wegen’
- blz. 241: ‘de reservering’ (in de linkerkolom) t/m ‘verwijzen’ (in de rechterkolom)

3. Sleutel
- blz. 14-15: controleer je antwoorden bij de opdrachtenuit het cursusboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.


Huiswerk voor woensdag 1 december:

1. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 112: maak de opdracht onder de foto
- blz. 113: opdr. 1, 2 (cd bij jullie cursusboek: track 25)
- blz. 114: opdr. 3
- blz. 214: leer alle vormen en de Duitse vertaling van ‘gelden’ t/m ‘sluiten’
- blz. 240: leer alle woorden van hoofdstuk 10 op deze pagina
- blz. 241: ‘de visboer’ (dat is het eerste woord op deze pagina) t/m ‘de verkoper’

2. In het werkboek:
- blz. 55: opdr. 9, maar schrijf de zinnen in het imperfectum op (voorbeelden van het imperfectum: werkte, lachte, ging, zag, zei, zat); we gaan de oefening in de les bespreken, want in de sleutel staan de zinnen in het perfectum
- blz. 67: nr. 5 (cd bij jullie werkboek: track 49)

3. Sleutel
- blz. 14: controleer je antwoorden bij de opdrachten uit het cursusboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.


Dit hebben we op 17 november in de les gedaan

In het dikke cursusboek (zie ook blz. 14 in de sleutel):
- blz. 107: opdr. 4, 5
- blz. 108: opdr. 1, 2
- blz. 109: opdr. 3

Zie het lesmateriaal in mijn e-mail van 16 november
- van het A4’tje met de twee korte tekstjes hebben we allebei de tekstjes gelezen
- de lange tekst hebben we tot en met de alinea’s onder het vierde tussenkopje gelezen (den langen Text, der über zwei Seiten geht, haben wir bis einschließlich der Abschnitte unter der vierten Zwischenüberschrift gelesen, also fast die gesamte erste Seite)


Huiswerk voor woensdag 24 november:

1. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 105, nr. 6: leer de vormen van het imperfectum van deze werkwoorden
- blz. 110: lees de samenvatting ‘E. Alles op een rijtje’ en schrijf vragen op als er iets onduidelijk is
- blz. 111: lees de tekst (rechts onderaan de pagina vinden jullie de vertaling van de nieuwe woorden)
- blz. 214: leer alle vormen en de Duitse vertaling van ‘bidden’ t/m ‘vergeten’
- blz. 239: ‘Deens’ (in de rechterkolom) tot aan het einde van hoofdstuk 9 op blz. 240 (het laatste woord van hoofdstuk 9 is ‘leeg’

2. In het werkboek:
- blz. 64: opdr. 4

3. Sleutel
- blz. 32: controleer je antwoorden bij de opdracht uit het werkboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Dit hebben we op 10 november in de les gedaan

In het dikke cursusboek:
- blz. 106: opdr. 1
- blz. 106: opdr. 2, 3
- blz. 108: opdr. 7

Zie het lesmateriaal in mijn e-mail van 9 november
- het verschil (Unterschied) tussen ‘als’ of ‘toen’ (über der Übung aus der E-Mail steht eine kurze Erklärung); let op: ‘toen’ bezieht sich immer ausschließlich auf die Vergangenheit, ‘als’ kann sich auf die Gegenwart oder die Vergangenheit beziehen
- de tekst over Prinsjesdag uitgelezen


Huiswerk voor woensdag 17 november:

1. A4’tje
- maak de oefening over ‘als’ en ‘toen’ (zie de eerste link hieronder), klik voor de sleutel op de tweede link; bij deze oefening staan alle zinnen in het imperfectum, kijk dus goed of het 'toen' moet zijn of 'als'; af en toe is zowel 'als' als 'toen' correct, afhankelijk van de context
alsoftoenindeverledentijd.pdf [10 KB]

Hieronder vinden jullie de sleutel:
alsoftoenindeverledentijdsleutel.pdf [10 KB]

2. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 107: opdr. 6 (cd bij jullie cursusboek: track 24)
- blz. 214: leer alle vormen en de Duitse vertaling van ‘bieden’ t/m ‘vliegen’
- blz. 239: ‘de melange’ (dat is het eerste woord in de rechterkolom) t/m ‘de Eiffeltoren’

3. In het werkboek:
- blz. 64: opdr. 5, 6, 7
- blz. 65: opdr. 9
- blz. 66: opdr. 10, 11
- blz. 67: opdr. 1, 2, 3

4. Sleutel
- blz. 14: controleer je antwoorden bij de opdrachen uit het cursusboek
- blz. 32: controleer je antwoorden bij de opdrachtenuit het werkboek

Succes!Aufbaukurs donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr


Dit hebben we op 2 december in de les gedaan:
- herhaling van het perfectum en van de toekomende tijd met ‘gaan’: wat heb je afgelopen weekend gedaan? Wat ga je na de les doen?
- de lange tekst gelezen en erover gesproken


Huiswerk voor donderdag 9 december

Stuur een sinterklaascadeau en een gedichtje naar degene van wie je een paar weken terug de naam en het adres hebt ontvangen.


Huiswerk voor donderdag 16 december

1. Maak onderstaande oefening (klik op de link) over het meervoud (de pluralis).
meervoud-kerstwoorden.pdf [20 KB]
De sleutel vinden jullie op de tweede pagina. Sommige woorden heb ik afgebroken (getrennt) om te laten zien waar je een dubbele of een enkele klinker (Selbstlaut / Vokal) moet schrijven en waar je de medeklinker (Mitlaut / Konsonant) moet verdubbelen.

2. Denk er alsjeblieft over na of jullie iets uit de eerste twee cursussen willen herhalen en stuur me hier een e-mail over. (Schickt mir bitte eine E-Mail, falls Ihr etwas aus den ersten zwei Kursen wiederholen möchtet.)

3. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 215, ‘bakken’ t/m ‘zoeken’: leer de infinitief, het participium perfectum en de Duitse vertaling van de sterke werkwoorden, maar leer nog niet de vormen van het imperfectum

Succes!Huiswerk voor donderdag 2 december

1. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 214-215, ‘dragen’ t/m ‘zien’: leer de infinitief, het participium perfectum en de Duitse vertaling van de sterke werkwoorden, maar leer nog niet de vormen van het imperfectum

2. In het werkboek (het dunne boek)
- blz. 41: opdr. 5

3. Sleutel (het dunste boekje)
- blz. 28: controleer je antwoorden bij de opdracht uit het werkboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van vorige keer.


Dit hebben we op 18 november in de les gedaan:

In het dikke cursusboek:
- blz. 62: opdr. 5 (zie blz. 10 in de sleutel)

Zie mijn e-mail van 17 november
- oefening persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord (de sleutel vinden jullie op de tweede pagina)
- van het A4’tje met de twee korte tekstjes hebben we allebei de tekstjes gelezen
- de lange tekst hebben we tot en met de alinea’s onder het vierde tussenkopje gelezen, dus bijna alles van de eerste pagina (den langen Text haben wir bis einschl. der Absätze unter der vierten Zwischenüberschrift gelesen, also fast die gesamte erste Seite)


Huiswerk voor donderdag 25 november

1. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 214, ‘gelden’ t/m ‘sluiten’: leer de infinitief, het participium perfectum en de Duitse vertaling van de sterke werkwoorden, maar leer nog niet de vormen van het imperfectum

2. In het werkboek (het dunne boek)
- blz. 14: opdr. 7
- blz. 37: opdr. 11
- blz. 39: opdr. 1, 2, 3, 5 (cd bij jullie werkboek: track 24, 25, 26, 28)
- blz. 41: opdr. 3

3. Sleutel (het dunste boekje)
- blz. 23, 27 en 28: controleer je antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek

Succes!Anfängerkurs freitags von 18.00 bis 19.30 Uhr


Dit hebben we op 3 december in de les gedaan

In het dikke cursusboek:
- blz. 27: opdr. 2

Zie mijn e-mail van 2 december
- we hebben over de doelen (Ziele) van de nieuwe cursus gesproken
- de hand-outover het meervoud gelezen
- de invuloefening (Lückentext) over het meervoud gemaakt (de sleutel staat op de twee pagina)
- de drie korte teksten gelezen (van de tekst over de flessenpost hebben we ongeveer de helft gelezen)


Huiswerk voor vrijdag 10 december

Stuur een sinterklaascadeau en een gedichtje naar degene van wie je een paar weken terug de naam en het adres hebt ontvangen. Schickt bitte ein kleines Geschenk und ein Gedicht zu der Person, deren Namen Ihr zugeteilt bekommen habt.


Huiswerk voor vrijdag 17 december

1. A4’tje
Maak de oefening over het meervoud over Nederland (klik op de link).
meervoud_over-nederland_groot.pdf [43 KB]
De sleutel staat op de tweede pagina.

2. In het cursusboek (het dikke boek)
- blz. 223 ‘nee’ (in de linkerkolom) t/m ‘voorlezen’ (in de rechterkolom)

3. In het werkboek (het dunnere boek)
- blz. 8: opdr. 6
- blz. 9: opdr. 9 (lees hiervoor nog een keer de dialogen op blz. 11 in het cursusboek)
- blz. 10: opdr. 14 (lever de tekst bij mij in, dan zal ik hem voor jullie nakijken)
- blz. 11: opdr. 4, 5, 6
- blz. 15: opdr. 11

4. Sleutel
- blz. 22 en 23: controleer jullie antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van de afgelopen weken.

Dit hebben we op 26 november in de les gedaan (das haben wir am 26.11. in der Stunde gemacht):

Allgemein:
Wir haben für lange Zeit die vorerst letzte Rechtschreibregel durchgenommen: Im Niederländischen darf niemals ein doppelter Mitlaut (Konsonant) innerhalb einer Silbe stehen. Deswegen schreibt man ‘ik ken’ und ‘ik zit’ nur mit einem 'n' bzw. einem 't'. Bei ‘ken-nen’ und ‘zit-ten’ gibt es doppelte Mitlaute, aber dort stehen die Mitlaute ja in jeweils zwei verschiedenen Silben, das ist erlaubt.

Beispiele

kennen
ik ken
je kent, ken je
u kent
hij, ze, het kent
we kennen
jullie kennen
ze kennen

zitten
ik zit
je zit, zit je
u zit
hij, ze, het zit
we zitten
jullie zitten
ze zitten


In het dikke cursusboek:
- blz. 13, opdr. 4: ‘kennen’ en ‘zitten’
- blz. 23: de hele pagina (die ganze Seite, siehe im dicken Buch auch S. 202: 2.3 Plural und S. 7 im Lösungsheft)

Zie mijn e-mail van 25 november:
- oefening over het meervoud (Mehrzahl) gemaakt (de sleutel staat op de tweede pagina)
- van het A4’tje met de vier teksten hebben we alle teksten gelezen (alle Texte von dem Blatt mit den vier Texten gelesen)


Huiswerk voor vrijdag 3 december

1. Macht von untenstehender Übung (klickt dazu auf den Link) bitte nur! diese Sätze: 20, 21, 22
De sleutel vinden jullie op de tweede pagina.
oefening-vervoegen-in-de-tegenwoordige-tijd---.pdf [17 KB]

2. In het cursusboek (im dicken Kursbuch):
- blz. 18: lees alsjeblieft de samenvatting ‘E. Alles op een rijtje’ en schrijf vragen op als er iets onduidelijk is (lest Euch bitte die Zusammenfassung durch und notiert Fragen für die Stunde, falls etwas unklar ist)
- blz. 202, 2.3: lees de regels over het meervoud (lest bitte die Regeln zum Plural = Mehrzahl)
- blz. 223: ‘de beamer’ (het eerste woord op blz. 223) t/m ‘de dief’

3. In het werkboek (het dunne boek):
- blz. 7: opdr. 5
- blz. 8: opdr. 7
- blz. 11: opdr. 1, 2, 3 (cd bij jullie werkboek: track 3, 4; bei 3 geht es darum, welcher Nachname aus Nr. 2 von der ausgesprochenen Länge der Vokale her zu den Vornamen past)
- blz. 13: opdr. 5

4. In de sleutel (het dunste boekje):
- blz. 22 en 23: controleer jullie antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek

Succes!Hieronder vinden jullie nog het huiswerk van afgelopen week.

Dit hebben we op 19 november in de les gedaan (das haben wir am 19.11.in der Stunde gemacht):

Allgemein:
Wir haben eine neue Rechtschreibregel durchgenommen: Am Ende eines niederländischen Wortes stehen kein v und kein z. Ein v wird zu f und z wird zu s. Dies gilt für alle Wortarten. Bei gebeugten Verben (Tätigkeitswörtern) stehen dann auch ein f und ein s vor dem Endungs-t.

Erstes Beispiel: schrijven

ik schrijf
je/jij schrijft, schrijf je/jij
u schrijft
hij, ze/zij, het schrijft
we schrijven
jullie schrijven
ze/zij schrijven

Zweites Beispiel: lezen

ik lees
je/jij leest, lees je/jij
u leest
hij, ze/zij, het leest
u leest
we lezen
jullie lezen
ze/zij lezen


In het dikke boek:
- blz. 20: de dialogen samen gelezen
- blz. 22: opdr. 1, 2 (zie ook blz. 7 in de sleutel)

Zie mijn e-mail van 18 november:
- we hebben de hand-out over het woordgeslacht (de-woorden en het-woorden) gelezen
- van het A4’tje met de vijf korte tekstjes hebben we de eerste vier tekstjes gelezen
- de cursisten hebben woorden omschreven die met de herfst te maken hebben (die Teilnehmenden haben Herbstwörter umschrieben, siehe das Blatt mit den fettgedruckten Wörtern (z.B. herfstvakantie, november, appel) und jeweils vier Wörtern darunter)
- we hebben de acht heel korte tekstjes gelezen die in het bestand met twee pagina’s zitten (von der zweiseitigen Datei mit den acht sehr kurzen Texten haben wir alle Texte gelesen)


Huiswerk voor vrijdag 26 november

Macht die Hausaufgaben am besten in untenstehender Reihenfolge.

1. In het cursusboek (im dicken Kursbuch)
- blz. 14, nr. 8: leer de vormen van ‘zijn’, ‘komen’ en ‘gaan’
- blz. 34, nr. 6: leer de vormen van ‘hebben’ (alleen van ‘hebben’)
- blz. 223: ‘de beamer’ (het eerste woord op blz. 223) t/m ‘het woordenboek’

2. A4’tje
Macht von untenstehender Übung (klickt dazu auf den Link) bitte nur! diese Sätze: 9, 15, 26, 27, 31
De sleutel vinden jullieop de tweede pagina.
oefening-vervoegen-in-de-tegenwoordige-tijd---.pdf [17 KB]

3. In het werkboek (het dunnere boek):
- blz. 8: opdr. 8
- blz. 12: opdr. 1, 2
- blz. 13: opdr. 4

4. In de sleutel (het dunste boekje):
- blz. 22 en 23: controleer jullie antwoorden bij de opdrachten uit het werkboek

Succes!